Slovenské skútre Manet a Tatran

Posledná – siedma publikácia, venovaná sériovo vyrábaným vozidlám v Považských strojárňach s najväčším dovoleným objemom 125 cm³, dôstojne uzatvára radu podrobne mapujúcu kníh nielen motocyklovú históriu v Považskej Bystrici.

STRANY 313

TLAČ plnefarebná

ROK VYDANIA 2023

ROZMER 225 x 170

JAZYK slovenský

ISBN 978-80-570-4740-7

Skladom
€27
Kategória: Motocykle Považských strojární
Hmotnosť: 0.82 kg

Ako je zvykom Zdena Metzkera st., autor zoznámi čitateľa nielen s dobovou podobou podniku, s konštruktérmi a útvarom Vývoja motorových vozidiel, ale aj s technológmi a výrobou, ktorá sa zaslúžila o realizáciu tohto vozidla. Záujemcom poskytne údaje o spolupráci s Ústavom pre Vývoj Motorových Vozidiel pri riešení technických problémov a homologácií na základe Záverečných správ, ktoré sú súčasťou nášho rozsiahlého archívu. Keďže je to publikácia záverečná, tak stručne zaznamenáva aj ostatné výroby a výrobky "našej" fabriky v rokoch likvidácie Považských strojární.

Autor pre Vás zmapoval zrodenie a vývoj samotnej kategórie vozidiel typu "skúter" v zahraničí aj v bývalom Československu. Situácia na svetovom trhu nebola pre nás ružová. Množstvo výrobcov predstavovalo tvrdú konkurenciu, kde sme sa po odstránení aj zbytočných detských nemocí úspešne etablovali. Nezabudol na zahraničný vzor, ktorý bol našou inšpiráciou.

Dokumentácia motora skútra Manet S-100 obsahuje nedostupné údaje uloženia kľukového mechanizmu k prípadným opravám. Pozornosť je venovaná zložitejšej elektrickej inštalácii, ktorá pomôže pri údržbe. Čitateľ sa zúčastní vývoja neznámych, ale technicky zaujímavých typov, ktoré sa nedostali do výroby, napr. Unifikovanej rady, Maneta S-125 typ 02, alebo variátorového pohonu Tatrana 125 V – typ 27. K nim je zaznamenaná neúspešná snaha konštruktérov riešiť vyskytnuté problémy návrhmi zmien konštrukčných prevedení jednotlivých podskupín, ktoré skončili v archíve alebo sa plánovali dodatočne pre Indiu.

Neznáma aktivita pripravovanej dokumentácie pre Indiu dala vzniknúť neznámemu typovému označeniu Tatran S-125, typ 03/C. Zaujímavé kapitoly sú venované diaľkovým jazdám, športovej oblasti, použitým aplikáciám motorového pohonu v iných zariadeniach, ale aj zrazom skútrov. Ponúkaný objem skútra Tatran T-150 v zahraničí prispel ku kapitole so zaujímavým rozuzlením. Tiež autor upozorňuje na neseriózne vedomé aj mylné reklamy predávajúcich na internete.

Zberatelia historických vozidiel sa dozvedia potrebné detaily k renováciám. Praktické rady pomôžu pri opravách v dielni aj na cestách. Metzker spomenie nehomologované závesné zariadenia, aj spôsob upevnenia skútra pri preprave na prívese a zároveň sa pochváli svojimi vylepšeniami, ale aj s neúspešnými pokusmi so spojkou Tatrana S-125 či tlmičom sania. Uviedol aj vylepšenia výfukového systému našej skúšobne, ktoré sa nedostalo do výroby, ale prevádzkoval ho sám autor vo svojom skútri.

Verím, že si každý čitateľ nájde v knihe niečo zaujímavé pre seba, čo im iný autor nedokáže poskytnúť.

Zdeno Metzker st.

Predstavenie knihy

Späť do obchodu